türkçe | türkçe
Erken Rezervasyon

 

 HAVA TAKSİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ  Resim1.png                                                                                                 

AIR TAXI SERVICE AGREEMENT

BU SÖZLEŞME 2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU ve SHY6-A SAYILI TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİ YÖNETMELİĞİNDE GÖSTERİLEN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE BAĞLIDIR.

This Agreement is subject to the articles to Limitation of responsibilities stated Law No 2920 about Turkish Civil Aviation and Regulation No SHY 6A on Commercial Air Transportation Operations

BU SÖZLEŞMEDE YAZILI HÜKÜMLERİNİ ve HİZMETBEDELİNİ OKUYUP KABUL ETTİM. ÜCRETİ PEŞİN ÖDEYECEĞİM.

I have read and agreed to the term and service price .I will pay the amount as cash/credit card before the flight.

 

UYARI

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık kanunun gereği bu taşımaya Varşova Konvansiyonu ve bu Konvansiyonu tadil eden Lahey protokolü uygulanır ve Konvansiyon ile Protokol ölüm, yaralanma ve bagajın kaybı veya hasar görmesi ile ilgili olarak taşıyıcının sorumluluğunu düzenler ve birçok hallerde sınırlar.

Türk Sivil Havacılık Kanunu gereği; Yolcular, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ile bu Kanun hükümlerine, meydan otoritesi ve hava taksi şirketinin talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliği ve yolcunun disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçmak zorundadır.

 

SÖZLEŞME ŞARTLAR

1. Havataksişirketininsorumluluğunukaldıranveyasınırlandırankurallarşirketinacenteleri, personeli ve temsilcileri lehine de kullanılır.

2. Taşıma sırasında bagajın hasar görmesi halinde ihbar, hasarın anlaşılmasından sonar derhal ve en geç teslim anından itibaren 7 iş günü içerisinde hava taksi şirketine yazılı olarak yapılmalıdır.

3.Hava taksi şirketi, yürürlüktekiyasalarıveyaşirketinücretücrettarifeleriniyadakurallarınıihlalederekuçuşhakkıkazanmışolanherhangibirkişiyi, taşımayı reddetme hakkını saklı tutar.

4. Hava taksi şirketi; yolcu ve bagajları zamanında taşımak için makul çabayı göstermeyi üstlenir. Şirkete kusur atfı olmayan durumlarda veya beklenmeyen hallerde, şirket önceden haber vermeksizin tarifelerde, uçuş programlarında veya başka yerlerde gösterilen hareket saatini değiştirebilir veya duraklama yapabilir veya başka taşıyıcı veya uçakları kullanabilir.

5. Şirketin hiçbir acentesi veya personeli veya temsilcisi bu sözleşmenin hükümlerini  değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili kılınmamıştır.

NOTICE

Pursuant to the terms and provision s of Turkish Civil Aviation Law no , 2920 the Warsaw Convention and the Hague Protocol the amend that Convention shall apply to the air-taxi service provider  hereunder and Convention and Protocol governs and in most cases limits the liability of air-taxi service provider for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage.

Pursuant to the terms and provisions of Turkish Civil Aviation Law; Passengers are obliged to comply with the terms and provision of the Law ,International Agreements in which Turkey is a party, airport authorities’  and the air-taxi service provider’ Regulations, and must avoid any acts and conducts that will lead to disturbance of discipline of the air-taxi service provider and violation of security of persons and property.

 

CONDITIONS of CONTRACT

1. Any exclusion or limitation of the liability of air-taxi service provider shall also apply to and be for the benefit of agents, servants and representatives of the air-taxi service provider.

2. In case of damage to baggage notice must be made in written to air-taxi service provider forthwith after discovery of damage and at the least 7 days from receipt.

3. Air-taxi service provider reserves the right to refuse to provide service to any person who has acquired a flight in violation of applicable laws or air-taxi service providers’ fare tariff, rules, program or aircraft.

4. Air-taxi service provider undertakes to use all reasonable efforts to carry the passenger and luggage with reasonable dispatch. Air-taxi service provider  , on unexpected circumstances or on the case not resulting from its fault, may, without prior notice ,change times shown in time-table or elsewhere, may alter or omit stopping places shown on the time -table or program or may be substitute alternate air-taxi service provider  and carriers or aircraft.

5. No Agent, servant o representative of air-taxi service provider and carrier has authority to alter, modify or waive any provision of this contract.

İşbu Sözleşme ile ilgili anlaşmalık halinde T.C. İstanbul Mahkeme ve icra daireleri davaya bakmaya yetkilidir.

[Versiyon.0.3 date 18-07-2018]